Публикация

В Плевен ще се проведе обучение на диабетици

Ще участват представители от 24 дружества от страната


Плевенската асоциация „Диабет“ е домакин на двудневен семинар за диабетици, председателите на диабетните сдружения от Регионален Информационно Консултативен Център-град Плевен(24 дружества) с обмяна на опит между техническите сътрудници на БА”Диабет” в страната.Форумът ще се проведе на 16 юни в хотел „Ростовна Дон” от 14., в  конферентна зала. На мероприятието ще присъства председателя на БА”Диабет” Майя Викторова, зам.-председателя, членове на УС, технически сътрудници от Регионални Информационни Консултативни Центрове в България. В хода на обучителния семинар темите, които ще бъдат представени са „ Лечение на тип 2 захарен диабет – лектор“, с лектор доц. д-р Катя Тодорова дм, Началник клиника по ендокринология УМБАЛ ”Д-р Георги Странски” Плевен. Също така ще се засегне и темата „ Основни правила на поведение при инсулиново лечение“, а лектор ще е ст.мед.сестра Катя Хинкова Клиника по ендокринология към УМБАЛ”д-р.Георги Странски”. „Лечението на диабета и неговитеусложнения“, ще представи д-р Петър Петранов, а„Очни усложнения от захарен диабет“, д-р Снежана Мургова, дм от Клиника по очни болести при УМБАЛ -Плевен. Вторият ден от форума е определен за обмяна на опит, като участниците ще се запознаят с актуализирания Правилник за работата на техническите сътрудници в РИКЦ –та и воденето на отчетността и документация.


Коментари