Публикация

Спешното решение за безинтерфероново лечение на хепатит С може да спести до 1 млрд. лв. за последващи терапии при чернодробни усложнения

С проф. д-р Искрен Коцев, ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, разговаря Микаела Въжарова


д-р Искрен Коцев, ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

  Първите тестови лечебни курсове и България с безинтерфероново, перорално лечение на хепатит С показват уникални резултати. Само с 3-месечно лечение се ликвидира инфекцията с опасния вирус, резултати - до близо 100%. С досегашната, финансирана от здравната каса, терапия резултатът идваше най-често след година, а успешно изкореняване на вируса постигахме максимум при 60–65% от лекуваните. Експертите в здравните институции лесно могат да изчислят, че ако сега излекуваме подлежащите на лечение с хепатит С, за 10 г. могат да бъдат спестени близо 1 млрд. лв. за лечение на чернодробни усложнения – напреднала чернодробна фиброза и цироза, чернодробна декомпенсация и поява на хепатоцелуларен рак. С новите лекарствени комбинации е възможно изкореняването на инфекцията с хепатит С от лицето на земята, твърди проф. д-р Искрен Коцев, ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна.

Проф. Коцев, тазгодишната среща във Виена на Европейската асоциация за изучаване на черен дроб завърши с нов консенсус за лечението на хепатит С. Какви са шансовете на болните у нас, чието оцеляване зависи от новата терапия, да стигнат до нея?

Форумът във Виена подкрепи една революция, даде ход на ново, перорално лечение на хепатит С. Терапията е базирана на иновативна комбинация от таблетки, приемани през устата, и без включване на инжекционния интерферон и дава надежди за тотално изкореняване на коварната инфекция в недалечно бъдеще. С всеки нов, включен в съответните лечебни курсове и селектиран пациент лечението доказва, че работи изключително резултатно - с успешно изкореняване завинаги на инфекцията в 95 до 100%. Постига успех дори при болни с тежки усложнения като фиброза и цироза на черния дроб, при които досегашната терапия на хепатит С с инжекции и таблетки не беше приложима. С новите препарати вече се работи и в САЩ, и Европа, няма пречка да бъдат прилагани и у нас, защото вече имат разрешение от лекарствените агенции на САЩ и Европа – FDA и EMA. Но за да влязат в реална употреба у нас, трябва да бъдат включени в Позитивния списък на здравната каса. Малко пациенти могат да си позволят курс на лечение поради високата цена. Натискът върху производителите вече доведе до отстъпка до една трета от цената, но тя пак е висока. Трябва да се направи всичко възможно и да се вземе адекватно, навременно, а защо не и спешно решение, въпросът за достъпа и спасението вече е само финансов, а не медицински. Първите тестови лечебни курсове и у нас показват уникални резултати. Само с 3-месечно лечение се ликвидира инфекцията с опасния вирус, резултати до близо 100%. С досегашната, финансирана от касата, терапия резултатът идваше най-често след година, а успешно изкореняване на вируса постигахме максимум при 60–65% от лекуваните. Експертите в здравните институции лесно могат да изчислят, че ако сега излекуваме подлежащите на лечение с хепатит С, за 10 г. могат да бъдат спестени близо 1 млрд. лв. за лечение на чернодробни усложнения – напреднала чернодробна фиброза и цироза, чернодробна декомпенсация и поява на хепатоцелуларен рак. С новите лекарствени комбинации е възможно изкореняването на инфекцията с хепатит С от лицето на земята. Необходимо е обаче да се разшири максимално и скринингът. При обхват и лечение годишно на над 1000 пациенти схемата ще заработи истински и икономически ефективно. Защо трябва скрининг? Защото стотици заразени не знаят, че са болни, хроничният хепатит С протича обикновено безсимптомно и се манифестира едва след многогодишен ход с тежки усложнения – напреднала фиброза, декомпенсирана чернодробна цироза или чернодробен рак. Само в УМБАЛ „Св. Марина“ за последните 5 г. броят на болните от хепатит С се е увеличил двойно и годишно се лекуват по 300 души, колкото и от хепатит В. Почти 25% са с цироза.

Нека се върнем на темата за свободното от интерферон лечение и най-вече за неговите специални предимства.

Изключителното предимство на новите молекули е, че не засягат имунната система, а атакуват директно вируса и имат много бърз ефект. Противодействат на вирусната репликация на три равнища. Първо - блокират синтеза на вирусните протеини чрез протеазен инхибитор, стопират репликацията на вирусната РНК чрез полимеразен инхибитор и накрая инхибират вирусната репликация. С комбинирането на трите различни механизма на действие при добра поносимост и перорален прием на медикаментите имаме, както вече подчертах, до 3 месеца траен вирусологичен отговор (изследван 3 месеца след спиране на терапията) от 95 до 100%, неимоверно много се разширяват възможностите за лечение. Препаратът е максимално лесен за употреба – само таблетки в курсове от 3 до 6 месеца. Почти всички пациенти, които преди бяха трудни или неподходящи за стандартна терапия, вкл. с чернодробна цироза, ще са показани за новите лечения и с добрата перспектива за пълно и трайно излекуване.

Има ли в Европа държави, в които това лечение вече се реимбурсира?

Във Великобритания, Германия, Испания Швейцария, Дания, Финландия вече има осигуреност, следват Унгария, Полша, Румъния и Словения. Тъй като новото лечение е много по-ефикасно, по-кратко от досегашните интерферонови схеми, а почти няма и странични действия, цената може да се окаже фармако-икономически изгодна.

А има ли индикации за такова разбиране вече и у нас?

В България специалистите от Научното дружество по гастроентерология и Българската асоциация за изучаване на черния дроб след специализирана среща селектираха и предадоха в министерството и в другите компетентни институции имената на 300 болни с хепатит С, повечето от които няма да могат да дочакат следващата година без новата терапия. Има случаи с напреднала цироза, с допълнителни заболявания, при които дотук познатите и финансирани терапии не могат да бъдат прилагани. Би трябвало да е възможно и у нас да бъдат задействани (подобно на други страни) извънредните процедури за включване в списъците за реимбурсиране на надеждно работещите и животоспасяващи нови терапии. Нека си дадем ясна сметка защо е толкова важно инфекцията с хепатитния вирус С да бъде ликвидирана изобщо, за което новите терапии дават шанс.

Вашите конкретни препоръка и изисквания като специалист от фронтовата линия към българските институции?

Актуализация на консенсуса за лечение на хепатит С в духа на новия консенсус от Виена (което е в ход). Новите лекарства да бъдат включени в Позитивния списък на здравната каса и да се актуализира програмата на НЗОК за лечение на хепатит С в светлината на новите възможности за лечение. Да се осигури лечение с перорална терапия на най-нуждаещите се болни, тъй като има реален риск те да не дочакат това лечение до година. Трябва да се въведе в клиничната практика и неинвазивната оценка на чернодробната фиброза (чрез фибротест и ултразвукова еластография или фиброскен), а не само чрез чернодробна биопсия. Биопсията е инвазивна манипулация и носи макар и минимален риск, а в някои случаи представлява психологическа бариера за започване на изследване и лечение на инфектирани пациенти. Общоприетото в Европа трябва да е у нас. 

Коментари

Редно би било Министерство на здравеопазването за едно с Министерство на образованието и други институции да се отнасят малко по-сериозно към инфекциозните заболявания. Финансирането е най-малкия проблем. Липсва информация към населението, липсва надеждна и устойчва система на обслужване и т.н.