Публикация

Обновяването на спешната помощ е приоритет за МЗ


Нов филиал за оказване на спешна помощ беше открит в старозагорското село
Братя Даскалови. Той ще обслужба близо 10 500 жители от 23 села.

Петима лекари и пет медицински специалисти ще осигуряват денонощни дежурства.

„Обновяването и модернизирането на спешната медицинска помощ  е един от приоритетите на Министерството на здравеопазването и олицетворява промените в българското здравеопазване и пътя, по който вървим – осигуряването на достъпни, качествени и достатъчни здравни услуги на всички граждани.” - заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

.

 

Коментари