Публикация

Проф. д-р Славчо Томов е избран за член на Управителния съвет на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия

Във форума взе участие целият екип по роботизирана хирургия на Медицински университет – Плевен


От 11 до 13 юни в Истанбул, Турция се проведе VІІ Конгрес на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия. Във форума взе участие целият екип по роботизирана хирургия на Медицински университет – Плевен: чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев бе поканен да изнесе пленарен доклад за 6-годишния опит по роботизирана гинекологична хирургия в България; проф. д-р Славчо Томов също изнесе доклад за ролята на роботизираната хирургия при лечението на рака на шийката на матката; участие взеха и д-р Лъчезар Танчев, д-р Тодор Димитров и медицинските сестри Камелия Илиева и Галя Пачева.

На 12 юни по време на Общото събрание на членовете на европейската асоциация бяха съобщени резултатите от проведеното електронно гласуване, които трябваше да подадат своя глас за избор на свои представители в Управителния съвет. Номинациите и представителството се базират на географски принцип. За Югоизточна Европа с убедителна преднина за мандат от 2 години за член на Съвета на Европейската асоциация по роботизирана хирургия бе избран проф. д-р Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен. Преди него два последователни мандата на поста изкара чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, който работи 4 години за популяризиране на роботизираната хирургия в Източна Европа и за провеждане на редица форуми с международно участие.

Мястото на проф. д-р Славчо Томов в борда на асоциацията дава реален шанс на страната ни да заяви своето присъствие на европейската карта на развитие на роботизираната хирургия, както и възможност за висшето училище в град Плевен отново да подаде кандидатурата си за домакин на годишния европейски форум по роботизирана хирургия.

Коментари