Публикация

От 1 юли всички болнични листове единствено по електронен път

Изтича 6-месечният преходен период, който даде възможност на лекарите и лечебните заведение да организират процеса по преминаване изцяло на електронно подаване на болнични листоне


На 30 юни 2015 г. изтича 6-месечният преходен период, в който органите на медицинската експертиза (лекари, лекари по дентална медицина, ЛКК) трябва да представят в ТП на НОИ  на хартиен или електронен носител данните за издадените от тях болничните листове, напомнят от НОИ.

Преходният период беше за лекари или лечебни заведения, които към 1 януари 2015 г. нямаха техническа готовност или свързаност за подаване на данните по електронен път в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.

От 1 юли 2015 година, промяната касаеща болничните листове влиза в сила, като се запазва общият ред за електронно подаване на данните от болничните листове.  Болничните листове, издадени на хартия няма да бъдат валидни. За подготовка, представяне и достъп до регистъра, органите на медицинската експертиза могат да ползват  безплатния софтуер, който предоставя Националният осигурителен институт или специализиран софтуер, ползван от лекарите, съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ. 

Изискванията са:

  • да разполагат с интернет връзка; 
  • да иматквалифициран електронен подпис; 
  • да са регистрирани чрез уеб-приложението в сайта на НОИ като потребители на регистъра;
  • да са получили предварително от НОИ уникални номера на болничните листове за представяне по електронен път;

От началото на 2015 до средата на месец юни в Електронния регистър са постъпили данни за 1 317 919 болнични листове, като подадените на хартиен носител са едва 7 981. Регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 8 503 лечебни заведения.

До края на 2015 г. трябва да завърши и вторият етап от електронизирането на процеса по изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане. Той включва разработване и внедряване на информационна система, чрез която работодателите да могат да подават данните и документите по електронен път. 

С реализирането на проекта ще ке съкрати времето за изплащане на обезщетенията , а също така и ще се намали административната тежест както за лекарите и лечебните заведения, така и за осигурителите и самоосигуряващите се лица.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Хирургия Хранене и диететика Лекари издаване на болнични лестове болничен на хартия болничен на електронен носите

Коментари

То по принцип е по-добре да не боледуваш, не само в следващите 6 месеца!

Значи следващите 6 мисеца по-добре да не боледуваме, че ще е ад дорде се напаснат нещата

Бавно но напредваме! Но - къде е държавата ? Трябваше до момента всички работодатели да изпълнят същото и въобще да не се занимаваме с разпечатки на болничните листове, които пациента да представя при работодателя, а той от своя страна с декларация № 25 да препряща и т. н. ... Реформата пак ни я подадоха първо на нас МЕДИЦИТЕ.