Публикация

Пациентски организации участваха в проекта "Be aware, take care"

Conscious Youth осъществи проект за това как младите хора могат да променят света, как могат да отстояват идеите си, когато става въпрос за борбата със социално-значимите заболявания на 21 век. Това беше темата на проекта "Be aware, take care", който се проведе в Карабук, Турция.


Проектът "Be aware, take care", който се проведе в град Карабук, Турция приключи преди дни. 

Лидер на българската група в проекта беше Александрина Стоянова, получила висока оценка от координатора Conscious Youth според един от ръководителите İLKAY MEŞE. В него участваха представители на "Диабет и предиабет" и Организацията на тромбофлебиците, членове на Национална пациентска организация. Организатор на проекта бе неформалната група Conscious Youth от Турция. Целта на проекта бе да се обсъдят правата, задълженията и възможностите на уязвими групи в ЕС, включително на хората със заблявания. Какво предложиха младите хора на проекта - да се промени политиката на ЕС за подкрепа на хората със заболявания. Как - чрез организиране на дебати, чрез насърчаване на доброволчеството, чрез повишаване капацитета на хората от уязвими групи и чрез защита на правата на хората със заболявания. 

Как може да се насърчи доброволчеството - с обучения на доброволци, доброволчески акции, обмен на доброволци и обмен на доброволчески добри практики.

Създаването и изграждането на мрежи от нестопански организации, работещи с хора със заболявания и с други уязвими групи е също важен елемент в един такъв процес. Точно такава мрежа например е Националната пациентска организация, която подкрепя представители на различни групи, от различни уязвими общности. По време на проека младежите обсъждаха как да се спомогне за промяна на стереотипите, особено сред връстниците им. Чрез различни методи от неформалното образование бяха споделени успешни практики, както и акции, мисии и кампании на национално, транснационално и европейско ниво.

Какви специфични цели младите хора считат за важни:

  • Въвличане на повече доброволци  в работата на нестопанските организации
  • Изграждане на капацитет за работа с доброволци
  • По-сериозни кампании за защита на правата на хората със заболявания
  • Изграждане на мрежи от организации в тази област
  • Насърчаване на европейските ценности като гражданско участие, доброволчество, толерантност

Коментари