Публикация

Специална платформа "Водно конче" ще води хора с увреждания до морето

Тя ще се задвжива от слънчева енергия


Уникално за България съоръжение ще осигури достъпна среда за хората с намалена подвижност. Съоръжението е от типа „пътека“ и ще бъде инсталирано на плажа във Варна, в квартал Аспарухово, местността Карантината.То ще представлява задвижвана от слънчева енергия платформа, в която човекът с увреждания сяда и плавно бива пренесен до морската вода на дълбочина около 1 м. Така хората, които не могат самостоятелно да вървят, ще могат да извършват движения във водата, а някои от тях дори да плуват. Към съоръжението ще има и сервизна база за преобличане.

Създателите на пътеката "Водно конче" са ентусиазирани варненци от фондация „Център за рехабилитация посредством хипотерапия, терапевтична езда и зоотерапия“, водени от Пламен Климов, които са се посветили на работата за хора с увреждания. Пътеката е първата стъпка в програмата на Центъра, която включва още плаващ плажен стол "Водно конче" и "Водно конче" за влизане в басейн.


Инициативата се подкрепя от Министерството на младежта и спорта и Областна адми

нистрация Варна.

Източник: www.moreto.net

Коментари

Браво!!!