Публикация

Проф. Илко Гетов: Профилактични услуги в аптеката ще защитят имиджа й на здравно заведение (ВИДЕО)

И пациентите, и операторите във фармацевтичния сектор ще спечелят от диференцираната ставка на ДДС за лекарства и вдигане на таксата за рецепта, коментира в интервю за Credoweb председателят на Българския фармацевтичен съюз


- Проф. Гетов, в България има 3600 аптеки, но проблемът с достъпа до лекарства се задълбочава. 59 общини нямат аптеки, които да отпускат инсулин, а в 80 не се отпускат онколекарства. Каква е причината за този парадокс?

- Причината е концентрацията на аптеки в икономически атрактивните региони и там, където има по-компактни групи население. Аптечната система след демократичните промени е оставена да се развива изцяло по логиката на бизнесинтересите. Държавата няма механизъм за регулация на пазара на дребно и резултатът е това състояние на аптечната система в момента. По брой население, обслужвано в 1 аптека, ние покриваме стандарта на ЕС, макар да сме в долната граница. Теоретично аптеките са достатъчно, за да може всеки да може да стига до тях, но на практика - не е така. Проучване на Фармацевтичната група на ЕС /PGEU/ показа, че в Европа аптеките са най-достъпните - здравни заведения средно на 5 мин път от мястото, където човек работи или живее, има аптека. Стандартът за денонощна аптека и отстояние до 50 км. У нас не е така – цели области нямат достъп до денонощна аптека. Решението, което сме предложили с поправка в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, е

да се въведе национална аптечна карта

по подобие на националната здравна карта, предвидена в Закона за лечебните заведения. Вече имаме разбиране от МЗ.

- Кога е реалистично да е готова тази карта?

- В средата на 2016-началото 2017 г. Преди това са нужни законодателни промени, методика и проследяване в течение на времето как разкриването на нови аптеки съобразно тази карта подобрява достъпа на пациентите до лекарства и фармацевтични услуги.

- От години се говори за паралелния износ, който става и със съдействието на фармацевтите. Обсъждаше се и криминализиране на това явление. Кога ще се променят нещата?

- След като Конституционният съд през януари отмени правото на Изпълнителната агенция по лекарствата да забранява износа на лекарства, въведено през март 2014 г., сега има едни кухи текстове в законите, които не работят, и няколко предложения – на МЗ, на Патриотичния фронт, които целят решаването на този въпрос съобразно добрите европейски практики. Става дума за въвеждане на

ограничителен списък с лекарства, които да не могат да се изнасят

Много държави са въвели подобни рестриктивни мерки – последната е Полша, която от края на май въвежда забранителен списък с лекарства за социалнозначими заболявания, за които е регистриран недостиг за определени минали периоди и чийто количества в следващите 3 месеца са на ръба между необходимото и достатъчното. По принцип паралелната търговия с лекарства е едно от достиженията на общия европейски пазар и на свободното движение на стоки. Освен това тя е инструмент за намаляване на цените на лекарствата в различните държави членки и се подкрепя от страна на ЕК.

- Цените на лекарствата у нас са 2 пъти по-ниски в сравнение с ЕС, което демотивира бизнеса. Същевременно хората имат усещането, че е точно обратното. Какъв е изходът от тази ситуация?

- Причината за това е ДДС. От 2011 г. ние се опитваме да убедим управляващите, че е крайно време да се подходи диференцирано по отношение на ДДС на лекарствата. Ставката върху тези, поемани от НЗОК, да отпадне изцяло – т.е. касата да не плаща ДДС, което означава ние да не плащаме втори път. Всички ние плащаме здравни осигуровки, касата заплаща лекарства с тях и същевременно се облагат с 20% ДДС – т.е. получава се двойно облагане.

Ако НЗОК не плаща тези 20%, тя ще си освободи 140-160 млн. лв. годишно

за лекарства за амбулаторно лечение, което ще реши проблема с недофинансирането. В Румъния например ДДС е 22%, за лекарствата е 9%. Единствено в България, Дания, Холандия и Норвегия са страните с толкова висока ставка. Очевидно не можем да се сравним с нито една от тези страни нито по стандарт на живот, нито по покупателна способност и публични средства за лекарства и за медицински услуги.

- 53% от аптеките у нас вземат от НЗОК по 1,67 лв. на рецепта за скъпоструващи лекарства и съответно не са заинтересовани да ги осигуряват. Вижда ли се изход от ситуацията?

- Да. Започваме нов кръг преговори за условията и реда за сключване на договори с НЗОК. Ще настояваме за увеличение на тази сума, тъй като точно това е причината за феномена 59 общини без аптека с инсулин и 80 – без аптека с онколекарства. Всички тези лекарства са 100% платени. Те струват хиляди левове. Аптеката трябва да ги поръча, да ги съхранява, да ги отпусне, да ги отчете на касата, да ги плати на дистрибутора и чак тогава да си получи парите обратно срещу 1,67 лв. На 1 рецепта могат да бъдат изписани 3 лекарства. Има рецепти за над 10 000 лв. Таксата за рецепта не може да е 1,67 лв. Няма икономическа логика. Реалната стойност според мен е 5 лв.

- Наскоро излезе изследване, според което българинът смята аптеката за магазин за хапчета. Как може да се промени това?

- Това е една от деформациите на икономическия аспект от дейността на аптеките. БФС се опитва да промени нещата чрез акцентиране върху допълнителните услуги, които могат да се предлагат в аптеките, с данни и факти, че когато в аптеката се извършват например профилактични дейности, от това печелят и пациентите, и заплащащите фондове, и системата на здравеопазването като цяло, тъй като това облекчава лекарите и лечебните заведения. Идеята ни е

магистър-фармацевтите да получат допълнителни права в системата -

да мерят кръвно, ниво на холестерол, кръвна захар, да дават консултации за диетично хранене, отказване от тютюнопушене. Много добри резултати от подобни дейности в аптеките има вече в Португалия, Ирландия, Белгия, Франция, от което можем много да се поучим. Това е една от посоките за промяната на усещането на хората, че аптеката е здравно заведение. Другата посока е т.нар. продължаващо обучение, което е един от акцентите на БФС. Ние имаме много стриктна система за провеждане, документиране и отчитане на резултатите от продължаващото обучение в електроннния ни регистър. В Закона за здравното осигуряване бе записано изискването за добра фармацевтична практика. Ще се правят съвместни акции с агенцията по медицински одит. Насоката е в издигане на имиджа и престижа на магистър-фармацевтите като медицински специалисти.

- Как трябва да се развие фармацевтичната грижа, за да се реализира концепцията лична аптека, респ. личен фармацевт?

- За целта е необходима промяна в законодателството, електронно здравеопазване – въвеждане на електронно досие, електронна рецепта, регистри на пациентите и прехвърляне на акцента в дейността на аптеката от финансов резултат по посока на качество и мониториране на резултатите от лечението на пациентите. Имам надежда, че след като за болниците вече удовлетвореността на пациентите от услугите ще стане мерило за финансиране на лечебното заведение и касата ще финансира резултат, а не просто терапия, това ще се случи и за аптеките. Имаме визия какво точно трябва да се промени, просто е нужно повече време. Може би първата стъпка е наистина да има подобрена достъпност.

- За девети път давате годишни награди за фармацевти. Какъв е профилът на професионалистите, които отличавате?

- По повод Еньовден – 24 юни, денят на билките, лечебните растения и фармацията, ние ежегодно връчваме награди за магистър-фармацевт на годината, излъчени от региналните колегии, както и за регионална колегия на годината. Колегите са изключително критични и принципни. От 28 колегии излъчените фармацевти тази година са само 7. Това са хора със съществен принос в съсловната, професионалната дейност и етичните аспекти на фармацевтичната професия. Утвърдени професионалисти, работещи предимно в аптеки – разпознаваеми лица, с които се гордеем. Искам да поздравя цялото съсловие за Еньовден и всички приятели, колеги, партньори и институции, с които в последните години работим изключително добре и в пълен синхрон и разбирателство.

- Какви са амбициите Ви?

- Опитваме се да подредим къщичката си, да станем достоен и разпознаваем партньор и фактор в обществото, така че колегите ни да виждат смисъл в тази организация.

Интервю на Лиляна Филипова

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Български фармацевтичен съюз Илко Гетов Български фармацевтични дни ДДС на лекарствата такса за рецепта

Коментари

Въвеждането на електронна рецепта и въобще синхронизирането на аптечната мрежа с новите технологии много ще улесни нас, пациентите.

Чест за България и за гилдията на фармацевтите е, че проф. Илко Гетов ще бъде вицепрецидент на Европейската фармацевтична група на ЕС през 2016 г.

Най-интересният преподавател, който съм имала:)