Диагностични проблеми при болни с трихинелоза
д-р Валери Велев, дм
д-р Валери Велев, дм
Лекар
Диагностични проблеми при болни с трихинелоза

Диагностични проблеми при болни с трихинелоза

Разгледани са болни от два епидемични врива на трихинелоза, респективно 24 и 19 души. Обсъждат се клиничната и лабораторна характеристика на заболяването, трудностите при диагностицирането на болните и последицте от късното започване на етиологична терапия.

.

Прикачени файлове

Диагностични проблеми при болни с ...

Мнения