Публикация

Кокаинът минава в изцяло забранителния списък за приложение в хуманната и ветеринарна медицина

Националният съвет по наркотични вещества ще умува как да ограничава употребата на наркотици сред учениците


Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) реши да се формира работна група с участието на представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Държавна агенция за закрила на детето за набелязване на мерки за превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред учениците. Това съобщиха от здравното министерство. 

Целта е всички ангажирани с проблема институции да положат общи усилия за по-ефективна превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Необходимо е също така да се реагира по-бързо и адекватно по отношение на непрекъснато появяващите се нови психоактивни вещества. На следващото заседание на НСНВ ще бъде гласуван съставът на работната група.

Съветът прие предложението на проф. Николай Данчев, председател на експертния съвет към НСНВ, кокаинът да мине в изцяло забранителния списък за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. Това означава, че той вече няма да може да бъде използван като локален анестетик. Освен това, отново по предложение на експертния съвет към НСНВ, под национален контрол ще минат шест нови наркотични вещества. С тази цел предстои промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Коментари