Публикация

Тестът за изследване на причинителите на пародонтит допринася за пълното и комплексно овладяване на заболяването

Тестът за изследване на причинителите на пародонтит допринася за пълното и комплексно овладяване на заболяването


Пародонтитът е често срещано инфекциозно възпалително заболяване на зъбодържащия апарат, което се характеризира с възпаление на венците, болка, прогресиращо оголване и разклащане на зъбите и води до тяхната загуба. Пародонтитът атакува тъканите, които задържат зъба към алвеоларната кост, както и самата нея, като постепенно зъбите биват лишени от естественото им прикрепване. За да се разбере заболяването пародонтит, трябва да се знае нормалната анатомия и устройство на пародонталните тъкани.

Пародонтитът е многофакторно заболяване, но като главни причинители се смятат микроорганизмите натрупани в бактериалната плака, които освобождават токсични вещества и предизвикват възпалителна реакция. Ако се остави, плаката се натрупва върху и между зъбите, дразни венците и причинява подуване. Това подуване може да доведе до образуването на кухина или „джоб“ под зъба. Колкото повече се увеличава количеството на бактериалната плака, толкова по-дълбок става и джобът. Това причинява отдръпване на венците и оголване на зъбите.
За да се предотврати видимото отдръпване на венеца и разклащането на зъбите, се провежда целенасочена терапия. Посредством нея болестотворните причинители на пародонтита се елиминират или поне биват редуцирани в количествено отношение. A пълното и комплексно отстраняване на причинителите на пародонтита, гарантира успеха на терапията.

При всеки пародонтит е налице индивидуален спектър от до 10 вида типични причинители. Те са различно агресивни и се влияят от различни антибиотици. Поради многото форми на пародонтит, за конкретния избор на терапия е важно да се открие какви бактерии и колко от тях участват при възпалението. По тази причина специализираните стоматологични дружества препоръчват преди терапия да се проведат тестове за определяне на болестотворните бактерии.

В Бургаска област единствено медицинска лаборатория „Лина” работи специалния днк-тест за детектиране и изследване на болестотворните бактерии-причинители на пародонтит - Мicro-IDent Тест.

Чрез PCR, който се използва при Мicro-IDent Теста, се предлага молекулярно-биологичен метод за оценка и установяване наличието на причинителите на пародонтит, посредством извършването на полимеразна верижна реакция. С Мicro-IDent Теста се определя и количественото съотношение на патогените в пробата, в сравнение с обичайната флора в устната кухина.
Мicro-IDent Тестът се характеризира с висока диагностична чувствителност и специфичност, лесно изпълнимо получаване на проба от субгингивалната инфекция и възможност за транспортиране на пробата. Тестът комбинира намножаване чрез PCR на специфични за съответния микроорганизъм участъци от ДНК, изолирана от пациентската проба, с последваща хибридизация на получените PCR-продукти със специфични ДНК-проби, имобилизирани върху тест ленти. Тестът не изисква запазване на жизнеспособността на микроорганизмите в пробата, тъй като детектира патогените на ниво ДНК и не се повлиява от наличието на конфлуентна микрофлора. ДНК-пробите са специфични за търсените патогенни микроорганизми.

Медицинска-лаборатория „Лина” предлага Мicro-IDent Теста за изследване на причинителите на пародонтит на цената от 97 лева. Резултатите от него спомагат за назначаването на подходящи антибиотични препарати от лекуващия стоматолог. Така терапията с антибиотици, която съпровожда механичната терапия на пародонтита, бива насочена и оптимизирана индивидуално за всеки пациент за по-бързото постигане на желание ефект върху бактериите-причинители.
Пробовземането се извършва само от стоматолог. Материалът се добива лесно, безкръвно и безболезнено.

" }-->

Коментари