Публикация

​Защо трябва да сменим амалгамените пломби с фотополимерни?

Какво предстaвлява фотокомпозита? Това е високонаситен полимер, в състава на който има глас или пластмасови частици.Под въздействието на УВ светлина те полимеризират и материала се втвърдява.


Предимства на белите пломби пред амалгамата. Фотополимерните пломби се използват масово в зъболекарската практика и заслужено изместиха амалгамните възстановявания. Ето и техните преимущества:

 • С тях се постига изключително добро възстановяване на естетиката,
 • Без значение дали се използват върху живи или мъртви зъби те възстановяват цялостно загубените зъбни тъкани
 • Липсват вредни за организма вещества. При амалгамата, например, до 30 дни след нейното поставяне се отделя живак, който е изключително вреден за човешкото тяло
 • При фотополимера отнемането на твърди зъбни тъкани е много по-шадящо
 • Има изключително добро приливане на цвета на материала с този на зъба и при- добра направа границата е незабелижима
 • При амалгамата се разчита само на механични задръжки и не може да стане плътно прилепване на материала към зъбмната повърхност. Докато при фотокомпозита имаме механична и химична задръжка.В резултат на това възможността за образуване на вторичен кариес е сведена до минимум.
 • Амалгамата е метал и провежда топлина.При дълбоки кариеси може да се появи чувствителност. При фотополимерните пломби това липсва.
 • Съществуват различни видове фотокомпозити, както за реставрация на предните зъби, така и за възстановяване на дъвкателните, коите се отличават с по-голяма износоустойчивост.


Кога трябва да сменим амалгамата с фотокомпозит?

 • В случаите, когато искаме естетика
 • При наличието на метален вкус в устата
 • При възникването на патогалванизъм ( представлява протичане на ток между два метала в устната кухина. Често срещан страничен ефект при конструкциите, които съдържат метал. Симптомите при патогалванизъм са: посиняване на венеца около конструкцията, метален вкус в устата, парене, венечни проблеми като цяло)
 • Когато има вторичен кариес около амалгамата
 • Преди провеждането на химио- или лъчелечение в областта на главата е препоръчително всички метални конструкции в устата, вкл. Амалгамите да бъдат премахнати
" }-->

Коментари