Публикация

Лекари от Онкологичната болница в София подкрепят бившата директорка


25 ръководители на звена в Специализираната болница за активно лечение по онкология се обявиха в подкрепа на бившата директорка на здравното заведение доц. Петранка Троянова.

Настоящото ръководство на болницата и завеждащите клиники, отделения и лаборатории са изпратили писмо до главния прокурор Борис Велчев, министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и до Върховната касационна прокуратура. С него те изразяват тревогата си от уронването на авторитета на СБАЛО и на престижа на доц. Троянова и призовават за максимално бързо установяване на истината.

Срещу доц. Петранка Троянова беше образувано за досъдебно производство за престъпление по служба. Обект на разследване са обществени поръчки, ремонтни и строителни дейности, превишаване на властта и правата.

В писмото се посочва, че по време на управлението на доц. Петранка Троянова е въведен порядък и прозрачност в дейността на болницата, закупена е нова апаратура, започнали са мащабни нови проекти и е подобрен контролът при изписването на медикаменти и при провеждането на клинични проучвания.

Писмото не е подписано от завеждащата клиниката по химиотерапия доц. Константа Тимчева и ръководителя на Националния раков регистър доц. Здравка Валерианова.

Коментари