Публикация

Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/

В зала "Експедиция" на РЦТХ-Плевен се съхраняват еритроцитните концентрати при съответен температурен режим


В залата за експедиция на РЦТХ-Плевен, се съхраняват под температурен режим еритроцитните концентрати, които са нужни за кръвопреливане. Всичко това се случва под специален температурен режим. 

Коментари