Публикация

Плащането на здравни осигуровки от чиновниците е правилно, но е само първа стъпка

При българската ситуация на трудовия пазар няма никакво основание държавните чиновници да бъдат освободени от плащане на здравни осигуровки. Тяхната основна привилегия е сигурността на работата им и гарантираното заплащане


Предложението на министър Петър Москов държавните служители с доход над определено равнище да си плащат сами здравните осигуровки трябва да влезе в сила максимално бързо. Това ще е глътка въздух за тежко недофинансираното ни здравеопазване.

Презумпцията държавата да поема тези вноски в други страни е да се направи по-привлекателна въпросната служба. В Българя този аргумент е невалиден, защото стремежът на мнозина е именно към държавна работа заради сигурността в заплащането и стриктното спазване на всички права на служителя от страна на работодателя. Така че едва ли някой държавен чиновник ще се откаже от работата си, защото са го натоварили да си плати здравните осигуровки. Но дори и да се откаже, за поста му със сигурност ще се явят десет други кандидати. 

И от друга страна с въпросната привилегия държавата дава много лош пример на останалите хора на трудовия пазар, които работят в несигурност и намаляващи доходи, без някой да им поема вноските. И без това преобладаващото отношение към държавната администрация е в стил "омръзна ни да ви издържаме, а вие да си клатите краката", така че изравняването на съучастието в солидарния модел е добра стъпка и за обществения имидж на чиновниците.

Но въпросната мярка, предложена от министъра, съвсем не е достатъчна. Законодателят спешно трябва да намери начин за принудително събиране на вноските от всички неплащащи, които не са социално слаби. Отделно, разбира се, трябва да се дефинира кой е беден, а попадналите в този списък да се контролират постоянно, за да не се получи както с инвалидизациите.

В електронната ера доста лесно може да се установят реалните доходи на гражданите и съответно здравните вноски да бъдат задължително и приоритетно удържани от заплати, банкови сметки, приходи от търговия и сделки и т.н. Вече нямаме възможност да чакаме някой да не си плаща, а ако му се наложи медицинска помощ, да искаме от него парите със задна дата. Гражданскоправната активност на всеки недобросъвестен гражданин трябва да бъде блокирана (продажби, прехвърляния, нотариални сделки и т.н.) при задлъжнялост на здравни вноски. Иначе, дори да се обяви задължение вноските да се платят пет години назад, за да се възстановят здравноосигурителните права, винаги се намира вратичка случаят да се представи като спешен и така системата да бъде заобиколена. Когато всички са убедени, че няма измъкване от задължението да си плащаш здравните вноски, приходите ще се увеличат.

И остава най-важното, но и най-трудното: държавата да стане коректен платец към групите, за чиито осигуровки отговаря - пенсионери, деца и учащи младежи. Но всъщност "държавата" това сме всички ние. Тези пари трябва да дойдат от някъде, а това означава или вдигане на здравните вноски или насочване на финансови потоци от някоя друга дейност към здравето. Крайно време е всичко това да бъде обяснено на хората.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика осигуряване здравни вноски здравноосигурителен модел здравно осигуряване на чиновни пари за здравеопазване

Коментари

Крайно време е всички работещи в държавата да са равнопоставени в задълженията си към бюджета! Ясно е, че държавата е длъжник на всички останали, които плащат пълен размер на здравни вноски.