Публикация

Диабет и кардиоваскуларен риск: Съвременните концепции и опции за лечение

Презентацията е изнесена на Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари в София


Diabetes and Cardiovascular Risk: Contemporary Concepts and Treatment Options

The risk of development of CHDis 3-fold higher than in overall population

The most frequent causeof mortality among diabetics in Europe is CHD - 65% diedue to CV disease

Incidence of HF among diabetics is 12% compared to 3% in the overall population

Prognosis of clinically manifested CHD among patients with diabetes is worse than in patients without diabetes

Презентацията е изнесена на Международния конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари (ICMS 2015) в МУ София. Цялата презентация можете да видите в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Diabetes and Cardiovascular Risk: ...

Коментари