Публикация

Национална конференция по трансфузионна хематология в София


На 11 и 12 юни в София ще се проведе Национална конференция по трансфузионна хематология.

По време на форума ще бъде направен анализ на дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология за 2008 г.

Тази година конференцията ще се съчетае с отбелязването на 14 юни – Световния ден на доброволния кръводарител.

Данните от годишните отчети сочат трайно прекъсване на негативната тенденция за намаляване кръводарителите.

През миналата година в страната са регистрирани 155 018 кръводарявания, или с 3153 повече спрямо 2007 г. Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, три четвърти от които са мъже.

Кръводарителите на 1000 души население за 2008 г. в България са 20,3. По данни на Съвета на Европа от 2005 г. по този показател на първо място в Европа е Австрия – с 67,4 на 1000 души, следвана от Словения – 54,4, Гърция – 34,2 и Швеция – 30,5.

 

Коментари