Публикация

Нов случай на импортирана малария в София

През изминалата седмица в " СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести проф. Ив. Киров"е диагностицирана бременна жена с внесена малария ( причинител Pl. falciparum). Изпратени са необходимите по закон известия до МЗ и НЦЗПБ и проби до съответните референтни здравни институции.


Пациентката е български гражданин с продължителен престой в Централна Африка и бременна в 6 л.м. На територията на Африка е имала няколко фебрилни пристъпа, с овладяваща се за кратко симптоматика. При завръщането си у нас симптоматиката се обостря. От тези данни следва да се мисли за резистентен на най-честите антималарийни средства щам. От нашите изследвания се установи много висока паразитемия в кръвта и се постави диагноза Малария тропика (най-тежко протичащата малария), но без гаметоцити (т.е. пациентката е в епидемиологична инкубация и епидемиологично безопасна). След започнато химиотерапевтично лечение болната е в подобрено състояние, паразитемията в кръвта спада. Подлежи на диспансерно наблюдение от паразитолог.

" }-->

Коментари