Публикация

Дароу О'Лаулин: Цялото здравеопазване печели от профилактични услуги в аптеките (ВИДЕО)

Президентът на Фармацевтичната група на ЕС беше специален гост на Български фармацевтични дни 2015 г.


В интервю за CredoWeb Дароу О'Лаулин представи някои от основните предизвикателства пред европейската Фармацевтична група:

  • законодателни промени; 
  • отражението на икономическата криза върху бюджетите за здравеопазване;
  • ползи от разширяване на услугите, предоставяни от фармацевти;
  • електронна рецепта и др.
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика фармацевти електронна рецепта Български фармацевтични дни 20 Дароу О'Лаулин Фармацевтичната група на ЕС парарелен износ на лекарства

Коментари