Публикация

Емболизацията е алтернативен метод за лечение на тумори

В много случаи чернодробните карциноми са разположени по начин, който ги прави труднодостъпни, или са недостъпни за хирургическо премахване, или са множествени и диагностицирани в напреднал стадий


Въпрос: Имам карцином на черния дроб, който не подлежи на хирургическа намеса. Онкологът ми препоръча да емболизация. Каква представлява тази процедура и как ще ми помогне?

Отговор на д-р Ивета Ташева, началник Инвазивна кардиология в Сити Клиник София:

Емболизацията е един от алтернативните методи за лечение на тумори, които не подлежът на хирургическа намеса. В много случаи чернодробните карциноми са разположени по начин, който ги прави труднодостъпни, или са недостъпни за хирургическо премахване, или са множествени и диагностицирани в напреднал стадий.

Черният дроб е един от малкото органи с двойно кръвоснабдяване. Той получава кръв едновременни от порталната вена и от чернодробната артерия. Обикновено нормалните чернодробни клетки се „хранят“ с кръв през порталната вена, а карциномните клетки – през чернодробната артерия. Емболизацията позволява да се блокира чернодробната артерия и по този начин да се убият карциномните клетки и да се запазят нормалните чернодробни.

Емболизацията е инвазивна процедура, при която през артетията на крака или на ръката се достига до черния дроб с помоща на малък катетър. През него се имплантират емболизиращи частици, наподобяващи малки топчета. Целта на процедурата е намаляване на размера на тумора и намаляване на неговата активност.

Емболизацията се извършва във специализирана инвазивна лаборатория от инвазивни радиолози, които следват насоките на лекуващия онколог. Преди извършването на процедурата е необходимо да се направи CT ангиография за да се установи кои са точните клонове на чернодробната артерия, хранещи тумора. По време на процедурата може да се смесват емболизационните частици и допълнителни медикаменти - химеотереапевтици. Когато се сложат и допълнителните медикаменти, те действат локално в тумора и с много малко количество медикамент се получава максимален резултат и въздействие само върху тумора. Престоят в болница при емболизация страндартно е 48 часа и включва период за наблюдение след процедурата и проследяване на кръвните показатели.

Има случаи, в които се налага повторна емболизация. Това се определя от лекучаващия лекар онколог и зависи от това как се повлиява тумора от процедурата. Състоянието на пациента се проследява на всеки три месеца. Емболизацията може да бъде комбинирана с химиотерапия, като онколозите ръководят хода на лечение.

Коментари