Публикация

Последни дни за смяна на личен лекар

Здравноосигурените лица могат да сменят личните си бекари два пъти годишно - през юни и декември


До края на месец юни, здравноосигурените лица имат право и възможност да сменят личния си лекар. Промяна на джи пи може да се извърши два пъти в годината - през месец юни и през месец декември.

За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

ЗА смяна на личен лекар е необходимо да бъде попълнена регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикушащ лекар. Регистрационната форма може да бъде изтеглена от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), секция „Вие питате”, да се закупи от книжарница или се вземе от РЗОК по местожителство. Тази форма трябва да бъде попълнена лино, като здравноосигуреното лице трябва да впише личните си данни. Вписват се данните и на предишния лекар, практиката му. Новоизбраният лекар също попълва личните си данни и практиката си, като попълването трябва да стане лично, пред пациента, който го избира. Задължително трябва да се впише и датата, на която се осъществява новият избор.

Тези данни трябва да бъдат нанесени и в здравноосигурителната книжка на пациента. Здравноосигурителната книжка остава у пациента, като нейният номер се вписва в Регистрационната форма за постоянен избор.

Всяко здравноосигурено лице може да намери пълния списък на общопрактикуващите лекари, които имат сключен договор с НЗОК на  електронната страница на НЗОК в секцията “Електронни услуги”.

Новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, и от която дата здравноосигуреното лице е включено в пациентската му листа.

Ако става въпрос за избор на нов лекар на лице под 18 години или на лице под пълно или ограничено запрещение, изборът се извършва от родител, настойник или попечител, като във формуляра се вписват данните на родител/настойник/попечител.

Коментари