Публикация

В CredoWeb потребителите вече могат сами да създават здравни страници

​Студенти по медицина и специализанти имат свои профили. В секцията „Дискусии“ пък ще откриете всички създадени до момента отворени дискусии. Съдържанието им е достъпно и без регистрация


CredoWeb – популярната социална мрежа за здраве, която е мост между лекари и пациенти, е с нова технологично обновената платформа. Затова заслужено проектът получи награда за start-upв тазгодишното издание на WebAwards. 

Какво е новото?

Видовете профили са повече видове от преди. Тези на медицинските специалисти включват лекари, стоматолози, фармацевти, специализанти и студенти по медицина, както и други – например ембриолози, медицински физици и т.н. Профилът дава възможност за безплатно професионално представяне, а също и достъп до специализирана информация от последни научни събития. Медицинските специалисти могат да общуват помежду си чрез лични съобщения или да организират затворена дискусия, където да обсъждат поверителни теми. Новост са профилите на студенти по медицина. В CredoWeb те могат да намерят актуална специализирана информация, свързана с обучението. Както и преди, пациентите също могат да се регистрират, за да се свързват по-лесно с лекари и болници.

Потребителите създават тематични страници 

Всички потребители, дори немедицинските специалисти, могат да създават тематични страници или страници на болници, клиники или организации. Това става от полето за редакция на профила. Създадената страница се одобрява от модератор, за да се избегне дублиране на имена на лечебни заведения. След активирането й тя може да публикува, подобно на принципа във фейсбук. Различното е, че съдържанието може да се насочва към две основни потребителски групи в CredoWeb – медицински специалисти и пациенти. Статиите за лекари пък може да се пращат до определени специалности. От тази възможност вече се възползваха пациентски организации, които публикуват теми, свързани с определени заболявания или проблеми на здравната система.

Пациенти откриват специалист и лечебно заведение с няколко клика

Най-ценното за пациентите в CredoWeb си остава възможността да открият подходящ специалист и да се свържат с него. Преди това те могат да се информират за различните възможности на лечение, публикувани в съответния профил. До лекарите и болниците в мрежата можете да стигнете по няколко начина – чрез търсене в Google, чрез вътрешните търсачки на социалната мрежа или чрез публикация, коментар от съответния профил. Ако вече сте в CredoWeb, използвайте двете отделни търсачки: „Търсене на медицински специалист” и „Търсене на лечебно заведение”. Те са разположени в хоризонталното меню (синя лента) и излизат на всяка вътрешна страница в CredoWeb.

През тях могат да бъдат открити всички лекари и болници, които имат профил в системата. За да използвате тези две опции, дори не е нужно да сте регистриран потребител в системата. Достъпът до търсачките в социалната мрежа за здраве CredoWeb е отворен за всеки, който иска просто да разгледа. Регистрацията е необходима, ако искате да изпратите лично съобщение на даден специалист, или да зададете конкретен здравен въпрос във форума.

Как да търсим медицински специалист?

Тази търсачка дава възможност да разгледате списък от всички регистрирани лекари по:

  • специалност
  • населено място
  • лечебно заведение
  • конкретно име

Как да търсим лечебно заведение?

Тази търсачка дава възможност да разгледате списък от всички лечебни заведения:

  • специализирани в определена медицинска дейност
  • намиращи се в определена географска област или град
  • конкретен медицински център или болница

По принцип можете да стигнете до профила на лекаря чрез този на лечебното заведение, където той работи. Обратното също важи – чрез болницата, клиниката, медицинския център стигате до съответния специалист. Двата вида профили са свързани.

Как да се свържем с избран лекар или лечебно заведение?

Ако вече сте открили необходимия специалист или болница и искате да зададете уточняващ въпрос или да запишете час за преглед в онлайн графика (ако лекарят го е активирал) задължително трябва да се регистрирате в CredoWeb. (ВИЖТЕ БУТОНИТЕ НА СНМИКАТА ВЛЯВО) Условието за регистрация важи и когато искате да следвате, харесвате или коментирате даден профил в платформата. Гост-потребителите в CredoWeb могат само да търсят, четат и разглеждат свободното (за немедицински специалисти) съдържание и профили, но не и да общуват с останалите потребители в социалната мрежа за здраве.

Безплатни професионални профили на медицински специалисти

Регистрацията в мрежата дава редица предимства на различните потребители – специалистите могат да изградят профил, с който да бъдат откривани по-лесно в интернет, да публикуват и да използват системата за лични съобщения в платформата. Тя е безплатна и лесна. Специалистите (лекар/стоматолог/фармацевт/специалидант/студент) в CredoWebпопълват Е-mail и парола. Данните, които задължително се вписват още, са име и фамилия, титла, специалност, населено място, телефон за връзка с администраторите и УИН (ако има). Попълването на останалите опции – снимка, контакти, автобиография, практики, работно време, е препоръчително, защото ще улесни индексирането на профила от търсачките. При попълването на профила има опция да се въведе кратко и подробно представяне на професионалната дейност на специалиста, както и да се прикачи CV.

Електронен график за прегледи в интернет

Специалистът може да въвежда и добавя повече от една практика, както и да посочва почивните си дни. Към всяка практика се слага и работното време по дни и часове. Опционално всеки лекар може да активира и електронен график за записване на часове, който платформата предлага безплатно на регистрираните в нея специалисти. Така всички останали участници в мрежата ще могат да му изпращат онлайн запитвания за преглед, които той да одобрява, отхвърля или пренасочва за друг ден и час. При желание лекарят може да оторизира и друг потребител (виртуална регистратура), който да управлява заявките за прегледи. Всяка въведена в профила на специалиста информация може да бъде коригирана или премахвана от самия него през „редакция на профил”.

Дискусии и събития

В секцията „Дискусии“ ще откриете всички създадени до момента отворени дискусии. Съдържанието им е достъпно и без регистрация. Логин е нужен, за да се включите и Вие с мнение. Всички дискусии, в които сте се включили, ще откриете в подрубриката „Моите дискусии“. Кой може да създава дискусия? Това са профилите на медицински специалисти, служителите в институции, здравни журналисти, а също и страниците на лечебни заведения, организации и тематичните страници. Дискусиите са отворени, затворени или тайни. Затворената дискусия се вижда само като тема, но няма открит достъп до нея. Включването става само чрез покана от администратора на съответната дискусия. Тайната дискусия не се вижда дори като тема. Тя е създадена за потребители, които искат да разискват онлайн определени въпроси, без дори заглавието да става публично достояние. Достъпът отново е чрез покана от създателя на дискусията.  

Коментари