Публикация

Внесена малария в София - втори случай за юни 2015 г.

В рамките на 2 седмици в СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров" се диагностицираха два случая на импортирана малария. Втория случай е на бежанец от Афганистан, настанен в Софийски бежански лагер.


Заболяването е диагностицирано на 26.06.2015 г. по повод фебрилитет с втрисане и болният веднага е хоспитализиран в СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" с висока паразитемия и наличие на гаметоцити. Започнатото незабавно химиотерапевтично лечение даде отлични резултати и последните кръвни изследвания на болния са отрицателни.

" }-->

Коментари