Публикация

Емоционална интелигентност - да опознаем емоциите си

Способността да управляваме емоциите си, играе важна роля за повишаване качеството на живота ни във всичките му сфери


емоционалната интелигентност е важна за качеството на живота ни

Все повече в живота навлиза осъзнаването, че емоционалната интелигентност и нейното опознаване е от изключителна важност за качеството на живот на индивида.  Опознавайки емоциите си, човек се сдобива с инструмент, който му дава възможност да преодолява  емоционални препятствия от различен характер. Това е мощен инструмент, който служи за справяне в кризисни ситуации, за по-добро общуване и цялостно повишаване качеството на живот. Какво е емоционална интелигентност, каква е ползата от балансирането на уменията, с които се измерва. Как да разпознаваме собствените си емоции и тези на хората около нас и как да развием уменията си за управлението им - това са въпроси, които всеки, който за пръв път се запознава с понятието "емоционална интелигентност", задава.

Вероятно почти всеки от нас има сред кръга си от познати  някой, който би казал, че въпреки че е изключително умен,  не може да се справя адекватно с живота. Блестящ студент, който отпада от университета или невероятно интелигентен работник, който обаче не може да напредне в компанията. Контактът ни с такива хора сочи, че те имат много добро или високо интелектуално ниво, но това се оказва недостатъчно, за да се гарантира успехът им. Ако ни запитат как мислим - защо тези хора, въпреки интелекта си, не са успешни, ние вероятно ще се опитаме да дадем някакво обяснение. Нашите описания ще включват някои черти или поведения, които нямат нищо общо с интелигентността.

Учените също са насочили своите търсения, за да намерят отговор на въпроса - защо стандартната интелигентност не е достатъчна, за да се предскаже успеха на индивида. В процес на проучвания, анализи и експерименти, те са стигнали до извода, че има и друг тип интелигентност, която не е свързана с коефициентa на интелекта (IQ) и  това е емоционалната интелигентност(EI). Емоционалната интелигентност се измерва с коефициента на емоциите(EQ).

Емоционалната интелигентност, макар да се проучва отскоро, води своето начало от древността, когато още Дарвин посочва, че емоционалното изразяване е от съществено значение за оцеляването.

Съществуват множество начини за определяне на емоционалната интелигентност.Това е възможността да бъдем наясно, както със собствените си емоции, така и с тези на другите. И, използвайки това знание, да подпомогнем управлението и изразяването на емоциите, така че вместо да се причиняват затруднения, да се постигне успех.

Хора, които имат високи нива на емоционална интелигентност ( EI ), са в състояние да разберат физическото, умственото и социалното въздействие, които негативните емоции нанасят на телата им, умовете, взаимоотношенията, както и способността да преследват и да постигат целите си. Притежавайки това умение, те са в състояние да управляват собствените си емоции, така че да поддържат и повишават качеството си на живот.

Хората с високо развита EI, доказано,са по-успешни на работното място и в живота, тъй като могат да разбират емоциите си и да осъзнават защо се държат именно по начина, по който се държат. Те могат да използват своите емоции като индикатор за това, което тялото и умът се опитват да им подскажат. Също така високата им EI им помага да разберат другите и техните гледни точки.

Владеейки този инструмент, те става способни да преодолеят различните емоционални препятствия, както в личен, така и в професионален аспект. Стават способни и да разберат защо другите се чувстват по начина, по който се чувстват и защо правят това, което правят. Използвайки това знание, те могат да помогнат не само на себе си, но и на другите да се представят по най-добрия начин. Овладявайки това умение, могат да разрешават конфликти и бързо да се възстановяват от неуспехите. Да бъдат добри в условията на криза, силни в общуването, и успешни там, където другите се провалят.

Още може да научите в страницата BISEI във Фейсбук

Коментари

Емоциите не могат да бъдат контролирани. Може да се подтисне импулса за изразяване до намирането на удачно поведение. Важно е, да изживяваме емоциите си и да избираме поведенията си. А това се учи!

Пенка Благоева
16 юли 2015 12:00

Всеки бунт ли е негативен и всяко съгласие ли е положително? Съвсем се оплетохме в представите си за морални и други ценности, което повлия силно и върху емоционалната ни интелигентност. Добре е да се проверим къде сме в момента с помощта на тестовете. Благодаря за информацията.

Ами тези, неемоционалните, които си подтискат емоциите, сигурна съм, че това е много вредно