Публикация

110 годишнината си отбелязва Белодробната болница в Троян

Мотото на научната конференция е „110 години грижи и вдъхновение и грижи за белодробно болните в България”


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ЗАБОЛЯВАНИЯ - ТРОЯН ТРОЯН ЕООД

110 години БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА - ТРОЯН

Национален симпозиум

„110 години вдъхновение и грижи за белодробно болните в България“

4 -5 юли 2015г., гр. Троян

ПРОГРАМА

4 юли 2015г., събота

Читалище „Наука“ – гр. Троян, площад „Възраждане”

13:00ч. - 13:40ч. – Откриване , представяне на лечебното заведение, приветствия

13:40ч. - 14:00ч. – Първа лекция: „OтZauberbergдо Букувец; За авангардната медицина или ... с какво могат да се гордеят белодробните лекари” -доц.д-р Диана Петкова, Председател на БДББ, Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ”Св.Марина” гр.Варна

14:00ч. - 14:20ч. – Втора лекция : „Северозападни срещи – свободно училище за медицина”- доц.д-р Явор Иванов- Началник клиника Пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „ Георги Странски“-гр. Плевен

14:20ч. - 14:40ч. – Трета лекция :„Една Троянска легенда, извор на вдъхновение и грижи”- проф.д-р Димитър Попов - Началник клиника по вътрешни болести, пневмология,фтизиатрия и клинична алергология, МИ на МВР

14:40ч. - 15:00ч. – Четвърта лекция-панел :„За туберкулозата в България”

доц.д-р Донка Стефанова - Началник на Клиниката по туберкулоза , СБАЛББ„Света София“

д-р Тонка Върлева - Директор на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за СПИН,туберкулоза и малария, д-р Мария Замфирова - държавен експерт в МЗ

15:00ч. - 15:20ч. – Пета лекция: „Хирургично лечение на рака на белия дроб”-

проф.д-р Данаил Петров - Началник на Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ “Света София”.

15:20ч. -15:50ч. Кафе – пауза в кафе „Антик”

15:50ч. - 16:10ч. – Шеста лекция:„Мостове между клиничната медицина и социалната медицина ( социални аспекти на респираторната медицина)”

- проф.д.м.н. Веселин Борисов– МУ гр. София, факултет „Обществено здраве“

16:10ч. -16:15ч. – Обобщения

16:15ч.- 18:00ч. – Фирмени презентации

1.ГлаксоСмитКлайн- 16:15-16:35ч.

„За новостите в лечението на АСТМА и ХОББ.”

Лектор:г-н Георги Стоянов,мениджър терапевтична област

2.Астра Зенека - 16:35-16:55ч.

От фармакологичните характеристики към реалните клинични ползи в лечението на пациентите с бронхиална астма.SMART подходът – защо работи добре?”

Лектор: доц.д-р Диана Петкова,УМБАЛ”Св. Марина”Варна

3.Мундифарма- 16:55-17:15ч ”Flutiform (fluticasonpropionate+formoterolfumarate)Оригиналната комбинация за контрол на астмата.” Лектор:д-р Пламен Павлов, д.м.,УМБАЛ-Плевен

4.Бьорингер Ингелхайм - 17:15-17:30ч.

Tiotropium в лечението на бронхообструктивните заболявания – най-значими постижения.”,

Лектор: д-р Венцислава Пенчева,УМБАЛ”Александровска”

5.Новартис- 17:30-17:40ч.

Лектор: д-р Петър Рударски, старши брандмениджър

6.ТЕВА- 17:40-18:00ч.

„Инхалаторни устройства за лечение на АСТМА и ХОББ.”

Лектор:доц.д-р Павлина Глоговска,УМБАЛ Плевен

18:00 ч. - 18:10 ч. – Закриване на симпозиума

20:00 ч. Официална вечеря в р-т „България”

5 юли 2015г., неделя, „СБАЛББ-Троян”ЕООД

09:30ч. - 11:00 ч.– Откриване на изложба „ Медицина и живопис – две изкуства срещу болката „ и разглеждане на болницата

12:00 ч. - Отпътуване

Прикачени файлове

all_program (1).doc

Коментари