Публикация

Поленов календар за 2015г.

Поленовите календари отразяват нивата на концентрацията на полени във въздуха, като помагат на страдащите от алергии, сенна хрема, да следят пика на цъфтеж на алергизиращите растения


Поленовите алергии за голям проблем за много хора, като те са в пряка зависимост от периода и продължителност на цъфтеж на различните растителни видове, които се явяват алергени. Нараства броя на оплакващите се от алергичен ринит (сенна хрема), причинен от поленил. Поленовите зърна се разпространяват чрез вятъра, затова е изключително важно определянето на поленовата концентрация във въздуха. 

Наблюденията на поленовата концентрация се извършват ежедневно, за да може да се даде максимално точна информация за динамиката на поленовия цъфтеж през всеки период.

Наличието на прашец във въздуха, неговото количество и видова принадлежност, зависи от няколко основни фактора : климат на района, тип растителност, характерна за района, релеф на района, метеорологични условия.

Нивата на поленовата концентрация във въздуха се отразяват в т.нар. поленови календари.

Поленовият календар показва интензитета и пиковете на цъфтеж на най-важните за България алергизиращи растителни видове, като информацията в него трябва да служи за ориентир. Информацията на поленовия календар може да е полезна, както за хора, страдащи от поленови алергии, алергичен ринит (сенна хрема), така и за лекарите, за да могат максимално коректно да определят вида на алергията според оплакването на пациента.

Коментари

Елеана Симова
2 юли 2015 10:14

Не знаех, че и през лятото цъфтят алергизиращи растения. Много полезно!