Публикация

Установяването на мозъчна смърт става по ясни критерии

Сърцето продължава да бие още известно време, но това не означава, че човекът е жив


Установяването на абсолютно необратимата мозъчна смърт се доказва след изключително прецизни и задълбочени изследвания. При част от пациентите с мозъчна смърт сърцето продължава да работи, което за съжаление не означава, че човекът е жив. Обясняването на този факт на близките на пострадалите е сред най-тежките задачи за медиците. Именно по този повод в края на юни 2015г. в Бяла, Варненско се проведе Национална среща на лекарите-координатори по донорство от цялата страна. На тях се пада тежката задача да обяснят на близките с мозъчна смърт, че техния роднина или приятел може да спаси живота на други хора, като стане донор на органи. На срещата проф. Желко Жупан сподели опита на Хърватска, която е първа по донорство на глава от населението в Европа. Повече подробности вижте във видеоинтервюто с директора на Изпълнителната агенция по трансплантация д-р Марияна Симеонова.

" }-->

Коментари