Публикация

Какво се случва, ако донор или реципиент имат HPV инфекция (ВИДЕО)

Какво се случва, ако донор или реципиент имат HPV инфекция (ВИДЕО)

HPV инфекцията не е пречка за трансплантацията


Няма проблем да се извърши трансплантация, ако донорът или реципиентът са инфектирани с HPV. Състоянието трябва да се проследява. 

Коментари