Какво се случва, ако донор или реципиент имат HPV инфекция (ВИДЕО)
проф. Златко Николов  Кълвачев, дмн
проф. Златко Николов Кълвачев, дмн
Лекар
Какво се случва, ако донор или реципиент имат HPV инфекция (ВИДЕО)

Какво се случва, ако донор или реципиент имат HPV инфекция (ВИДЕО)

HPV инфекцията не е пречка за трансплантацията

Няма проблем да се извърши трансплантация, ако донорът или реципиентът са инфектирани с HPV. Състоянието трябва да се проследява. 

Мнения