Публикация

НЗОК напомня, че не може да променя позитивния списък


По повод зачестилите запитвания за липсващи медикаменти в новия лекарствен списък , които са били включени в предишния, както и за различия в стойностите, които здравната каса заплаща, НЗОК напомня, че от тази година списъкът се изготвя от надведомствена комисия към Министерския съвет.

Комисията по позитивния лекарствен списък определя лекарствата в него, както и нивата на реимбурсиране. Националната здравноосигурителна каса заплаща единствено стойността на лекарствата от лекарствения списък, посочена в колоната „Ниво на заплащане”.

Институцията няма правомощия да включва или да премахва от списъка медикаменти, както и да договаря продажбата на лекарства и ваксини на пазара.

„Здравната каса направи всичко необходимо пациентите да получават безпрепятствено лекарствата си съобразно новия позитивен списък.

В момента се обработват отчетените от всички аптеки рецепти за първите 15 дни на юни. Лекарствените продукти, получени от пациентите през този период, ще бъдат заплатени от касата на аптеките в рамките на установените в договорите им срокове, уточнява НЗОК.

Коментари