Публикация

РИОКОЗ-Пловдив с онлайн система за обслужване


РИОКОЗ-Пловдив ще бъде първата в страната, която ще предлага онлайн услуги за гражданите.

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве е спечелила проект по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 600 хиляди лева. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Със средствата ще бъде изградена модерна компютърна мрежа, която ще позволи на гражданите да подават документи чрез и-мейл, а също да получават отговори и резултати от изследвания по електронен път.

Предвидени са и специални услуги за хора със зрителни и слухови увреждания.

„По този начин ще подобрим обслужването. Много се гордеем с този проект, защото се конкурирахме с 350 държавни институции.” -  каза д-р Янка Барганова, директор на РИОКОЗ-Пловдив.  

Коментари