Публикация

Учени свързаха месеца на раждане с риска от болести

Редица изследвания намират взаимовръзка от развитие на голям брой заболявания и месеца, в който сме родени


Изследване, публикувано в престижното онлайн издание Jurnal of the American Informatics Association посочва връзката между месеца, в който сме родени и предразположеността ни към определени заболявания. Изследването е дело на Колумбийския университет и се базира на данни за над 1,7 млн. пациенти от медицински заведения в Ню Йорк. След съпоставителен анализ на данните, учените установили връзка между 55 заболявания и месеца на раждане.

Най-уязвими се оказват родените през октомври, а най-малко уязвимите - родените в разгара на пролетта, през месец май.

Авторите на изследването откррили, че риск от развитие на астма имат хората, които са родени през месеците юли и октомври. От дефицит на вниманието страдат деца, родени през ноември в Ню Йорк. Родените през март могат да развият предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност или разстройства на митралната клапа. Един от 40 случая на предсърдно мъждене се съотнася към месеца на раждане.

Подобни изследвания са проведени и в Австралия и Дания, като данните от проучванията на учените от Колумбийския университет, са съпоставени с техните резултати. Изследванията, проведени в Австралия и Дания, сочат че сърдечните заболявания са по-присъщи на хората родени в периода март-юни, което може да бъде предпоставка и за по-кратка продължителност на живота.

Това са данни, които могат да помогнат на учените  да погледнат на рисковите фактори за развитие на определени болести по нов начин – казва водещият автор на проучването Николас Татонети. – Планираме да повторим тези изследвания, взимайки предвид базата данни от други региони на САЩ и света, за да разберем как резултатите могат да варират в зависимост от смяната на сезона и факторите на околната среда.“

Коментари