Публикация

Проектът "UP-Grade!" обучи 28 младежки работници от 7 държави

Обучение, организирано от Društvo LOJTRA в рамките на програма Erasmus+, обхвана 28 младежки лидери, работещи в сферата на здравеопазването, пациентските права и младежките дейности беше проведено в Словения.


Проектът "UP-Grade!" с обучение на 28-ма младежки лидери и кадри на нестопански младежки организации, беше проведено в Словения. Организаторите от словенската организация Društvo Lojtra свършиха работата си перфектно, 

а обучението беше в рамките на европейски проект, финансиран по програма Erasmus+. 

Темите на обучението бяха неформалното учене и развитието на активни младежки общности. Международният курс за младежки работници "UP-Grade!" с българско участие беше проведено през юни в град Птуй, Словения. В обучението участваха организации от 7 държави - България, Словения, Естония, Малта, Румъния, Полша, Чехия.

Организациите участници работят в сферата на здравеопазването, пациентските права, младежките дейности, доброволчество, социални дейности, екология и други области. 

От българска страна в проекта участваше младежката организация „Маверик” от град София. Обучението се проведе в Птуй, Словения и беше финансирано от програма ЕРАЗЪМ+. Птуй е град в Източна Словения, разположен на река Драва и е най-старият град в Словения, основан преди около 2000 години.

Курсът предложи на участниците обзор по темата за неформалното учене и развитието на активни младежки общности. Обучителите показаха редица инструменти, с които може да се улесни и развие процеса на учене в рамките на проекти, базирани в общността.Обучениетобе предназначено замладежки работници,доброволци ихора, които активно участват в работата с младежи. Участниците са млади хора, които имат интерес за обучение в областта на неформалното учене и развитието на активни младежки общности,и които търсят личностно и професионално развитие в тази сфера и искат да развиват своя капацитет и този на организацията си.

Обучението започна с въвеждаща сесия и задачи за фото-ориентация из красивия град Птуй. Методът „търсене на съкровище” - treasure huntпозволи на участниците да работят заедно, докато научават повече за града. В „Парад на организациите” бяха представени 13 организации от 7-те държави, като беше използван метода на симулация на ТВ-шоу - “Up-grade” търси таланти”. В сесиите се редуваха акро-йога, тийм-билдинг задачи, активности за работа по групи, за управление на времето, за създаване на умения за провеждане на интервю, за координация на проекти и за работа с младежи, презентационни умения. В сесиите беше направен сравнителен анализ между формалното, неформалното и аформалното образование по отношение на цели, значение, структура и съдържание. Проучването на нуждите и интересите на младежите беше демонстрирано в анкети и интервюта на местни младежи, които се включиха в разговорите за свободното време, мотивацията за личностно развитие и усилията, които са готови да положат за развитие на местните общности.

Различните методи за обучение бяха представени в създаването на „музей”, във „витрините” на който можеха да бъдат „разгледани” методите дебати, forum theatre, silent floor, фото-глас, street animation и други.

В междукултурната вечер участниците имаха възможност да научат повече за песните, танците, кухнята и обичаите на България, Словения, Естония, Малта, Румъния, Полша, Чехия, представени от участниците в проекта. В обучението бяха използвани разнообразни методи, типични за неформалното обучение, а целите на проекта бяха:

- да се представи на младежките работници концепцията на неформалното обучение и да се покажат на практика практиката техники, ангажиращи младите хора в процеса на обучение;

- да се даде възможност на участниците да експериментират с различни инструменти в областта на неформалното обучение;

- междукултурно обучение в областта на младежките дейности;

- да се създаде среда, която ще благоприятства организационното, професионалното и личностното развитие на младежките работници, както и развитие на бъдещи съвместни дейности в областта на образованието на младежта и доброволчеството в Европа.

Палитрата от теми включваше мениджмънт на събития, 

права на малцинствата, овластяване на младежите, изгрлаждане и развитие на екип в нестопанска организация, преодоляване на конфликти, ефективност на проектите, възможности за участие в проекти за обмен и обучение по програма Еразъм+ и други програми под егидата на Европейската комисия. 

Всички семинари бяха много интересни и със сигурност участниците в проекта ще бъдат в състояние да пренесат в организациите и страните си много нови идеи и знания и да разширят възгледите си за света. Обучителите работиха изключително професионално, за да може младежките работници да развият капацитета си, така че нестопанският сектор да ни помогне да направим света по-добро място за всички нас. 

" }-->

Коментари