Публикация

"Географията" на затлъстяването


Географското положение също допринася за това дали дадена общност ще има проблеми с наднорменото тегло или не. Знае се, че едно от индианските племена в САЩ има предразположеност към затлъстяване и 40-50% от хората в него са дебели.
Така че за нормалното тегло са важни не само двигателната активност и хранителните навици, но и генът.

Около това се обединиха учени по време на международния семинар по проблемите на нутригеномиката, който се проведе във варненския Медицински университет.

Темата за затлъстяването става по-популярна, тъй като от състоянието страдат все повече хора в света.

Наднорменото тегло е ключов фактор за развитието на редица заболявания, сред които диабетът и сърдечно-съдовите нарушения.

Ето защо пред учените стои въпросът какъв е механизмът, по който се стига до метаболитния синдром и как конкретните храни влияят върху гените.

Коментари