Публикация

НЗОК ще обсъди бюджет 2010 със съсловните организации


Днес се проведе среща на контактните групи на Националната здравноосигурителна каса, на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз за приемане на правилата за водене на преговори за сключване на рамков договор за 2010 г., съобщи НЗОК.

Страните са се договорили проектът за бюджет на здравната каса за 2010 г. да бъде предоставен на двете съсловни организации преди внасянето му в Министерството на финансите за одобрение.

В преговорите ще се потърси синхронизация на нормативната база, която определя рамките в дейността на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, за   постигане по-високо качество в лечебно-диагностичния процес. 

Решено е да бъдат определени експертните групи, които да започнат работа по текстовете в НРД, като при необходимост могат да бъдат ползвани и специалисти в зависимост от разглежданата тема.

При приключване на дейността на всяка  от групите ще се провеждат преговори на ниво управителни съвети на трите страни в договарянето. За да се постигне колаборация между НЗОК, съсловните организации  и  отговорните институции, след приключване на всеки етап от договарянето ще бъде информиран министърът на здравеопазването.

Контактните групи са взели решение  да започнат преговорите във възможно най-краткия срок при готовност на трите договарящи се страни.

 

Коментари