Публикация

Спорта като метод в работата с младежи с дивиантно поведение разгледаха на семинар в Будапеща

"Обучение чрез спорт" е иновативна за България методика, която има за цел да реши редица проблеми в младежките общности като липса на комуникация, прояви на агресия и насилие, както и други дивиантни поведения.


Представители на „Асоциацията за развитие на българския спорт”  взеха участие в семинар за използването на спорта като метод в работата с младежи с дивиантно поведение. Семинарът се проведе в Будапеща и бе част от европейски проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи". Българските участници бяха Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Димитър Тасев и Емил Енев. В събитието участваха организации от 7 държави - Португалия, Румъния, Италия, Великобритания, България, Франция и Унгария. Събитието се финансира по програма Еразъм +, организира се от неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария”.

Основната цел на семинара бе подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS). С оглед на тази цел конкретните дейности бяха насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (например упражнения, образователни дейности и т.н.). Този семинар допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни. 

В проекта участваха по 4-ма участника от всяка от 7-те страни: обучители, учители, работещи с младежи и спортни треньори, които имат опит в използване на спорта като инструмент за развиване на социални умения на младите хора.

Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. 

Коментари