Публикация

Консултации за остеопороза в Пловдив


Скрининг за определяне на риск от остеопороза ще се проведе на 29 юни в сградата на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Пловдив.

Екип от специалисти ще измерва костната и минералната плътност чрез ултразвуков апарат между 14:00 до 16:00 часа, след предварително записване на телефон 032/643 437.

Таксата за прегледите е 10 лева.

Скринингът се прави във връзка с изпълнение на дейностите на Националната програма за ограничаване на остеопорозата и е организиран от РИОКОЗ-Пловдив и Асоциация „Жени без остеопороза”.

 

Коментари