Публикация

Дали наистина електронните цигари са безопасни?

Когато електронните цигари навлязоха масово на пазара, голяма част от хората смятаха, че това е чудото, което ще им помогне да спрат тютюневите цигари и ще запази здравето им.


Дали това е истина и какво е мнението на учените? За съжаление възникват много трудности при изясняването на този въпрос. Като цяло проучванията направени по отношение на безопасността и ефективността на електронните цигари извеждат противоречиви резултати, сблъскват се с много методологични проблеми, липсват дългосрочни анализи и преди всичко са замесени  различни интереси. Именно заради това специалистите в областта трудно биха дали категорична оценка за безопасността на електронните цигари. В едно обаче всички са убедени – те НЕ са безопасна алтернатива на тютюнопушенето.

Много от компаниите предлагащи електронни цигари, ги представят като продукт, предоставящ чист никотин и отделящ само водни пари, но дали това е точно така?

Химичния анализ на отделяните пари и течността на е-цигарите потвърждават съдържанието на метали и нитрозамини, които са доказано карциногенни. Макар и да са малко експерименталните изследвания оценяващи влиянието на електронните цигари върху здравето на човек, те също дават неблагоприятни резултати. Доказано е, че клетки изложени на никотинови пари от електронните цигари реагират по сходен начин с такива изложени на чист тютюнев дим. Проучвания върху експериментални животни доказват, че веществата в никотиновата течност обострят симптомите на астма и други възпалителни процеси в дихателната система.

Според учените безопасността на електронните цигари не трябва да бъде оценявана единствено на база сравняването им с традиционните тютюневи изделия. Съществуват вещества, които могат да навредят на човешкото здраве и са характерни само за е-цигарите. Пример за такова вещество е пропиленгликолът, който прави димът от електронната цигара видим – съдържанието му е съвсем близко до граничната стойност, смятана за безвредна за човек.

Много хора смятат, че заменяйки тютюневите цигари с електронната, ще улеснят и скъсят периода по отказване им. Статистиката показва точно обратното – повечето от тях продължават да използват електронни цигари, освен това ги комбинират с традиционни.

В тази връзка специалистите предупреждават, че елактронните цигари не бива да се възприемат като безопасна алтернатива – единствения здравословен избор е пълният отказ от тютюнопушенето. Това може да се случи с единствения индивидуализиран метод за отказване от цигарите - IQS. Чрез интервю с въпроси от психологически и физически характер специализиран софтуер дава отговор на въпроса, до колко сте зависим от никотина и определя индивидуална терапия.

Коментари