Публикация

Варненски болници получили неправомерно пари от НЗОК


От началото на годината РЗОК-Варна  е направила 25 проверки на изпълнители на болнична помощ и лечебни заведения.

Резултатите показали, че различни специалисти неправомерно са получили общо 81 157 лв., които трябва да бъдат възстановени с лихвите.
Най-честите нарушения са получаване на суми по клинични пътеки, по които лекарите не са извършили всички предвидени дейности.

Друг проблем е, че е искано от пациентите да плащат потребителска такса в случаи, когато това не е нужно. Има и случаи, в които специалист е извършил медицинска услуга, която няма право да изпълнява, и е взел предвидените по нея пари.

" }-->

Коментари