Публикация

Нов правилник на ИАЛ


В Изпълнителната агенция по лекарствата са въвежда система на „едно гише”, като се отделя общото деловодство от специализираното, където ще се приема документацията, свързана с разрешаването на лекарствените продукти за употреба, и ще се извършва валидирането й.

Дирекция „Административно-правно и стопанско обслужване” се преобразува, като се разделя на две дирекции - „Национално и общностно право” и „Административно и стопанско обслужване”. Така се облекчава работата на юристите и ще се подобри правното обслужване на агенцията.

В една дирекция се обединява дейността по разрешаване за употреба на лекарствени и на биологични продукти. По този начин се осъществява по-добра координация и контрол на тази дейност и се оптимизира използването на ограничените ресурси на агенцията.

Отдел „Добра клинична практика” и сектор „Реклама на лекарствени продукти” се преместват от дирекция „Надзор на пазара и инспекции” в дирекция „Мониторинг на употребата на лекарствените продукти”.

 Реорганизацията ще подобри качеството на контрола на клиничните изпитания, се казва в съобщението на правителствения пресцентър.

" }-->

Коментари