Публикация

Златица Петрова стана професор

Изпълнителният директор премина на агенцията за медицински одит премина още едно ниво нагоре в йерархията на академичните длъжности


Доц. Златица Петрова, изпълнителен директор на агенцията за медицински одит, стана професор. 

Тя  е завършила медицина МУ София, била е главен асистент в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", притежава 3 специалности - по анестезиология и интензивно лечение, клинична токсикология, здравен мениджмънт. 

Защитила е дисертация на тема "Медицинският одит - основен подход за осигуряване на качеството в болничната помощ". Специализирала е здравна администрация и здравен мениджмънт, здравно осигуряване в Япония, Англия, Германия. Била е зам.-министър на здравеопазването, директор на дирекция в НЗОК, създател и първи Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция "Медицински одит". 

Преподавател и лектор по АИЛ, здравен мениджмънт, болнично управление, здравно осигуряване във Факултета по обществено здраве, МФ, НБУ и НЗОК.

Автор и съавтор на над 87 публикации,4 монографии, 3 рационализации.

Сред последните й научни трудове са  "Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции" София 2008 г., HEALTH media grup,  "Доброволен здравноосигурителен фонд-финансова стабилност и устойчивост" София, 2009,изд. "Иван Богоров",  " Бяла книга за българското здравеопазване" София 2012г, БАТМИ, "Управление на здравната система" София,2013,HEALTH media grup.

" }-->

Коментари