Златица Петрова стана професор
Изпълнителна агенция Медицински одит
Изпълнителна агенция Медицински одит
Институция
Златица Петрова стана професор

Златица Петрова стана професор

Изпълнителният директор премина на агенцията за медицински одит премина още едно ниво нагоре в йерархията на академичните длъжности

Доц. Златица Петрова, изпълнителен директор на агенцията за медицински одит, стана професор. 

Тя  е завършила медицина МУ София, била е главен асистент в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", притежава 3 специалности - по анестезиология и интензивно лечение, клинична токсикология, здравен мениджмънт. 

Защитила е дисертация на тема "Медицинският одит - основен подход за осигуряване на качеството в болничната помощ". Специализирала е здравна администрация и здравен мениджмънт, здравно осигуряване в Япония, Англия, Германия. Била е зам.-министър на здравеопазването, директор на дирекция в НЗОК, създател и първи Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция "Медицински одит". 

Преподавател и лектор по АИЛ, здравен мениджмънт, болнично управление, здравно осигуряване във Факултета по обществено здраве, МФ, НБУ и НЗОК.

Автор и съавтор на над 87 публикации,4 монографии, 3 рационализации.

Сред последните й научни трудове са  "Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции" София 2008 г., HEALTH media grup,  "Доброволен здравноосигурителен фонд-финансова стабилност и устойчивост" София, 2009,изд. "Иван Богоров",  " Бяла книга за българското здравеопазване" София 2012г, БАТМИ, "Управление на здравната система" София,2013,HEALTH media grup.

Мнения