Публикация

16 % от населението в света носи вируса на гениталния херпес


По данни на Световната здравна организация  повече от 500 млн. души между 15 и 49 год. са носители на вируса. 

 За експертите особено обезпокоителен е фактът, че заболяването протича латентно и много от носителите му изобщо не подозират, че са заразени.
Вирусът обаче понижава имунитета, обостря неврологичните болести и е сред факторите, повишаващи смъртността при новородените. 

Според д-р Джордж  Шмид, който отговаря в световната организация за програмите срещу  разпространението на СПИН,  информационните кампании за вируса на гениталния херпес трябва да се наредят сред приоритетните направления на СЗО.

Коментари