Публикация

Пероралните антикоагуланти дават по-малко странични ефекти от стандартната терапия (ВИДЕО)

Оралните антикоагуланти помагат не само в лечението, но и в профилактиката на Дълбока венозна тромбоза. ДВТ е социално-значимо заболяване, тъй като причинява висока смъртност и инвалидизация, посочва националният консултант по ангиология доц. Милена Станева


.

Коментари