Публикация

НЗОК се издължи на аптеките за първата половина на юни


Националната здравноосигурителна каса спази стриктно поетите ангажименти в договорите си с аптеките и изплати отчетените лекарства за първите 15 дни на юни, отпуснати на пациенти по новия позитивно-реимбурсен списък.

НЗОК има договорни отношения с 1931 аптеки. Само 9% (180) от тях не са се отчели към институцията. Касата продължава да приема отчети и ще заплати лекарствените продукти и на тези аптеки.

Коментари