Публикация

Споразумение между съсловни организации и партии


Между председателите на съсловните организации в сферата на здравеопазването и представителите на Коалиция за България, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, Синята коалиция, Лидер и Новото време и Ред, законност и справедливост бе подписано предизборно споразумение.

 В него са залегнали основни функции, които съсловните организации трябва да изпълняват и след изборите, за да може системата на здравеопазване да продължи своето развитие, се казва в съвместно съобщение на БЛС, БЗС, БФС и БАПЗГ:

Запазване на следните законови функции на съсловните организации като регулирани професии:

1. Упражняващите регулирани професии в системата на здравеопазването членуват в съответните съсловни организации;

2. Упражняват контрол по спазването на кодексите за професионална етика;

3. Упражняват контрол за спазване на правилата за добра практика;

4. Упражняват вътрешно-съсловен контрол;

5. Съставят, водят и публикуват националните регистри на членовете си и издават УИН-кодове;

6. Оторизираните от закона съсловни организации участват ежегодно със свои представители в изготвянето и подписването на НРД;

7. Акредитират, организират, координират и провеждат квалификационни курсове по продължаващо обучение на членовете си;

8. Участват със свои представители във висшите съвети към Министерството на здравеопазването;

9.  Дават становища по проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването.

" }-->

Коментари