Публикация

Биорезонанс – квантово лечение

Биорезонансната технология Е-Lybra 9 балансира биополето, изчиства блокажи и вмешателства в енергийните полета на живото тяло. Целта е да се укрепи здравето, да се подобри и разкраси външния вид, да се увеличи устойчивостта на организма към електромагнитната радиация в околната среда


Биорезонансната технология- Е-Lybra 9, която използваме в Алфамедика, е система, която може да балансира биополето на хора, животни и растения. Тя е в челните редици на научните изследвания и иновациите в изчистването на блокажи и вмешателства в енергийните полета на живото тяло, с цел да се укрепи здравето и подобри и разкраси външния вид, както и да подобри устойчивостта на организма към електромагнитната радиация в околната среда. 

Балансиране на Чакрите

Чакрите са важни енергийни центрове в тялото. Те са връзката между физическите, емоционалните и духовните аспекти на цялата личност. Всяка от тези чакри може да се „запуши“, „затвори“ или „повреди„ и това ще окаже отрицателно влияние върху цялата личност. Балансиращата Програмата има за цел да разтвори блокажите и помогне за възстановяване на всяка чакра до здравословното й функциониране.

Психологическo развитие

Мисловните форми и вярвания съдържат енергиен аспект и често са в състояние да влияят на човешката психика. Вредни мисли като “никой не ме обича” са в състояние да променят поведението ни и ни пречат за изява на качествата на истинската ни същност. Системата Е-Lybra 9 съдържа база данни от няколко хиляди негативни мисли и убеждения. В апарата е заложена програма, която да определи кои твърдения са налични в пациента и да ги изчисти.

Д-р Хулда Кларк протоколи

Хулда Кларк (1928-2009) е американски лекар натуропат, автор и практикуващ алтернативна медицина. Нейната работа е центрирана особено в ролята на паразитите като причина за здравословни проблеми, както и с намирането на методи, за да бъдат премахнети. Тя смята, че болестта се причинява от чужди организми и вируси, които повреждат имунната система. Въпреки, че тя вече не е с нас, методиката й все още се спазва от лекарите по целия свят. Системата Е-Lybra 9 съдържа пълен набор и програма за изпълнение на нейните протоколи.

Смущения в баланса

Много енергийни блокажи в тялото не могат лесно да се идентифицират като специфични бактерии, вируси, потиснати емоции, мисли и така нататък, но те могат да окажат влияние върху естественото състояние на равновесие и хармония в един организъм. Системата Е-Lybra9 е в състояние да създаде препратка към тези смущения, като средство за изпращане на подходящи коригиращи модели и да ги балансира.

Енергийна интервенция

Програма, подпомагаща личностното развитие, която премахва блоковете на високочестотно ниво, или с други думи, влияе на етерното тяло.

Коментари

абсолютно точно

Петър Краев
11 юли 2015 01:30

Може ли тоя апарат да определи точно коя чакра е запушена?