Публикация

До края на годината ще има електронни здравни досиета


До края на годината всички здравноосигурени граждани (над 6,5 млн.души) ще имат електронното здравно досие, съобщи НЗОК. За целта институцията е осигурила 1,3 млн. лв. от капиталовите си разходи.

Досието ще бъде достъпно чрез интернет след въвеждане на индивидуална парола. Пациентът ще може да проследи посещенията си при лекари, поставяните диагнози, изписаните лекарства, провежданите хоспитализации и лечение. Информацията ще бъде достъпна за лекарите само с разрешение на пациента и в негово присъствие. Данните ежемесечно ще се допълват и актуализират.

Касата продължава своята дейност и по изграждането на електронния здравен портал. От август лекарите ще могат да се отчитат в НЗОК чрез интернет, без да е необходимо лично да посещават съответната районна здравноосигурителна каса.

Влизането в електронното здравно досие и подаването на електронни отчети от лекарите ще става чрез специален модерен интернет портал на НЗОК, който ще замени сегашната интернет страница на институцията.

Електронното здравно досие и подаването на онлайн отчети от лекарите ще бъдат изградени на базата на интегрираната информационна система на касата, която функционира от началото на годината.

Системата дава възможност за централизирано наблюдение и анализ на всички процеси и дейности в здравното осигуряване, както и на здравните услуги в страната. Тя позволява да се провежда ефективен финансов и медицински контрол, тъй като следи дали лекарите извършват необходимите прегледи, спазват ли изискванията, констатира евентуално несъответствие в диагнозите.

Въз основа на предварително заложени правила системата отхвърля всички неправомерни плащания за дейности, които не са реално извършени или не са отчетени правилно.

Благодарение на информационната система  средно на месец се спестяват по 8 млн. лв. от ограничаване на неправомерните плащания, свързани с дублиране или некоректното въвеждане на дейности, допълват от касата.

Коментари