Публикация

Терапевтична алтернатива за пациентите, които се лекуват с OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30

Прекратява се заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30 с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60 с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г.


Във връзка с актуализация на Приложение 1 на ПЛС и прекратяване заплащането на лекарствени продукти: OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г. издадените рецептурни бланки по действащи протоколи за посочените лекарствени продукти се изпълняват до 15.07.2014г. След 16.07.2015г., за лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60с НЗОК код NF 751, не следва да се издават рецептурни бланки. Действащите протоколи следва да се анулират, а здравноосигурените лица да се насочи към специалист за назначаване на терапевтична алтернатива.

Коментари