Публикация

​Тийнейджъри, станете от компютрите! Започна "EU Be Active"

Движението за здраве бе основна тема във Втората международна среща - тренинг за тийнейджъри, която се проведе в Литва по спортния проект "EU Be Active!" с българско участие


В  красивия град Биржей, Литва се проведе втората среща по проект „EU be Active”  – "ЕС Бъди активен!", която беше насочена към тийнейджъри на възраст 11-15 години. В срещата - тренинг взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проекта е "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas" - лекоатлетически клуб от Литва. Участниците бяха запознати с потенциала на спорта като инструмент за взаимно разбирателство, обсъдиха методите за насърчаване на взаимното разбирателство между деца, произлизащи от различена социална среда, запознаха се със системи за интегриране на обучение и спорт като по-ефективна методология, даваща определени предимства. 

Основната тема на обучението бе двигателната активност за драве и как  младите хора да се движат по-активно в една съвременна консуматорска Европа, с все по-статично учене и с все по-малко движещо се население. Тренингът се проведе, като бяха използвани методите на неформалното обучение – множество ролеви игри, дискусии, разработване на проекти по иновативни идеи на участниците. От страна на България в тренинга участваха Ивайло Здравков и Пламен Дочевски - представители на “Асоциация за развитие на българския спорт”. 

По време на обучението участниците се запознаха по-подробно с детайли от програмата „Еразъм +“, както и с възможностите, които предоставя програмата на младите хора. Бяха обсъдени теми, свързани с превръщането на идеите в реалност и ползите от тях за обществото, като взаимопомощта, ползите от екологично съобразния начин на живот и от движението за здраве. Участници от всички държави останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на мероприятието. До края на проекта ще бъдат разработени изследвания, ще се проведат конференции и социологически изследвания, които ще спомогнат за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. Проектът е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. 

Коментари