Публикация

Фармацевтите и аптеките в CredoWeb

Фармацевтите в CredoWeb участват с професионален профил. Те имат достъп до полезна информация и обучения от колеги, БФС, НЗОК, ИАЛ и други организации. CredoWeb дава и възможност за комуникация с лекари, фармацевти и пациенти.


CredoWeb е социална медия, фокусирана върху здравето като начин на живот. Нашата мисия е да улесним комуникацията в сферата на здравеопазването и да предоставим лесен пряк достъп до експертна информация по здравни теми

CredoWeb свързва всички участници в здравеопазването – медицински специалисти, институции, организации, фирми и потребители. CredoWeb е бизнес платформа - тя дава нови възможности за интерактивна комуникация на здравни продукти и услуги. Платформата дигитализира маркетинга на медицинските заведения, аптеките и фармацевтичната индустрия.

CredoWeb разчита на личната мотивация на всеки да се включи в платформата.

Медицинските специалисти са активни участници в мрежата. Те споделят информация за здравословен начин на живот, превенция от заболявания и нови подходи на лечение. В CredoWeb  към 1 юли вече участват над 7 000 медицински специалисти – лекари, фармацевти и стоматолози и се посещава месечно от над 130 000 потребители.

Фармацевтите в CredoWeb

В CredoWeb Вие като фармацевт участвате със свой професионален профил. Чрез него имате достъп до полезна информация и обучение от:


  • Българския фармацевтичен съюз, 
  • научни дружества, 
  • търговци на едро
  • фармацевтични компании
  • ИАЛ и РЗИ

Можете да проследявате актуализираната информация от НЗОК: 

  • Актуализация на цените на лекарствата, 
  • Информация за плащане, 
  • Актуализация на медицински код на болестите и на реимбурсния списък.  

Лекарите са активни участници в платформата, което дава възможност за бърза обратна връзка с тях.

Аптеките в CredoWeb

Като фармацевт Вие можете да създадете и профил на Вашата аптека. Това е възможност за безплатна реклама и утвърждаване на бранда на аптеката. Така потребителят може лесно да Ви намери, да види с какви продукти работите и ако сте достатъчно активен, да Ви предпочете пред останалите. През профила си Вие можете да обявявате промоции, да популяризирате работата си с екстемпорални лекарствени форми, скъпоструващи и животоподдържащи лекарства, жълти и зелени рецепти, медицински изделия и консумативи.

Потребителите

Потребителите от своя страна могат да направят оптимален избор на аптека, информирайки се за нейните промоции, локация, работно време и магистър фармацевти. Те могат да комуникират с фармацевти, които да ги консултират и насочват. Платформата дава възможност потребителите да се информират кои аптеки предлагат здравни услуги.

CredoWeb е кауза

CredoWeb е предизвикателство към участниците в него - медицинските специалисти, институции, бизнеса и потребителите, защото дава много възможности за комуникация, но същевременно изисква нагласа за дигитална активност и ангажираност. Вие като фармацевти сте най-близо до пациента и вашата активност е ключова за общественото възприятие на здравето като начин на живот.

За нас, екипа на CredoWeb, този проект е кауза – както лична, така и обществена. Ще се радваме да се присъедините.

Коментари