Комбинацията уридин плюс цитидин помага при съдова деменция
Memostore (Мемостор)
Memostore (Мемостор)
Хранителни добавки
Комбинацията уридин плюс цитидин помага при съдова деменция

Комбинацията уридин плюс цитидин помага при съдова деменция

Клинично проучване на проф. Стефано Руджиери от Департамента по неврологични науки - Университет "La Sapienza" в Рим, от 2002 г. установи, че тя повлиява подобрява когнитивните функции, намалява симптомите на депресия и възстановява емоционалната стабилност на пациентите

Съдовата деменция се превръща във все по-значим социален проблем сред възрастното население. Засяга 5,6% от хората над 60 г. Честотата й се увеличава с възрастта, като се удвоява на всеки 5,3 г.

Обикновено започва внезапно и най-често се характеризира със загуба на краткосрочна памет.  Заболяването постепенно прогресира, като се нарушават още една или няколко когнитивни функции.

При поставяне на диагнозата "съдова деменция" е важно тя да бъде разграничена от други заболявания като алцхаймер, деменция с телца на Леви, фронтотемпорална деменция и др.

За деменцията са характерни нощно объркване и лутане, запазена емоционална реакция и личностна стабилност, макар че в по-късните етапи често се появяват депресии, емоционална инконтиненция и лабилност, както и, както и соматични симптоми. Наблюдават се несъответствия между вербална и невербална памет. Когнитивните  дефицити са по-разнообразни в сравнение с тези при болест на Алцхаймер.

Общите симптоми са визуално-пространствена дисфункция, дисфазия, когнитивно забавяне и нарушение на двигателната функция. Обхватът на болестта може да бъде ограничен с управление на рисковите фактори - контрол на хипертонията, дислипидемията и артериалната фибрилация, както и с антитромбоцитна терапия.

През годините са били изследвани множество лекарствени продукти за лечение на съдова деменция - както насочени към когнитивните и поведенчески проблеми, така и продукти, действащи неврозащитно.

През 2002 г. проф. Стефано Руджиери провежда клинично проучване върху повлияването на симптомите на деменция чрез използването на Цитидин в комбинация с Уридин (перорални флакони). Резултатите доказват значително по-висока ефективност на препарата в сравнение  с плацебо. Цялостната оценка от изпитването показва, че този вид медикаментозна терапия притежава статистически значим ефект върху познавателните функции, депресията, ежедневната им активност и невропсихиатричните им симптоми.

Изследваният продукт е с много добра поносимост, не се наблюдават промени в лабораторните параметри и жизнените показатели на изследваните. Той подобрява синаптичната пластичност на мозъка, което оказва дълготраен ефект върху състоянието на болния. Статитистически и клинично значимо подобрение се наблюдава в когнитивната, поведенческа и емоционална сфера, както и в общото състояние на пациентите.

Тъй като деменцията може да бъде смесена, се очаква продуктът да повлиява когнитивните и поведенчески симптоми на  болестта на Алцхаймер.

Пълната версия на клиничното проучване - в прикачения файл

Мнения